Kategoriler

Dayanağımız (Mevzuat)

1)      ANAYASA

a.       T.C. ANAYASASI

2)      KANUNLAR

a.       Dernekler Kanunu

b.      Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun

c.       Çocuk Koruma Kanunu

d.      Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu

3)      YÖNETMELİK, YÖNERGE, TÜZÜK, GENELGE ve PROTOKOLLER

a.       Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Yönetmelik

b.      Kadın Konukevlerinin Açılmasına Dair Yönetmelik

c.       Evde Bakım Hizmetleri Hakkındaki Genelge

d.      Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına Dair Yönerge

e.      Çocuk İşçiliğin Önlenmesi

f.        Uçucu Maddelerin Zararlarından Çocukları ve Gençlerin Korunması

Dayanağımız (Mevzuat)
X